Seni Budaya Sunda Kudu Di Mumule

  • 2344 views
  • 0 comments

Bandung BeJa.Ngahudang rasa mikacinta kana seni jeung budaya sorangan ka para nonoman salaku generasi anu bakal nuluykeun ngadegna bangsa jeung nagara, perlu ayana tarekah kagiatan anu nyata. lianti kitu seni jeung budaya teh mangrupa ciri atawa identitas hiji bangsa.

“Kareueus jeung daria nu teu aya papadana, alatan para nonoman nu aya di SMA negeri 3 bisa ngawujudkeun kana mirosea jeung ngamumule budaya Sunda “. Ceuk Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat dina biantara Festival Seni dan Budaya SMA Negeri 3, di Lapangan Jl. Bali Kota Bandung, sawatara waktu katukang.

Kukituna, Ahmad Heryawan netelakeun yen, tarekah nu mangrupa Festival Seni jeung Budaya perlu dirojong  turta dironjatkeun boh, ngeunaan substansina ( niley ) pon nya kitu oge kreatipitasna, sangkan bisa ngahudang minat aub nonoman atawa siswa sejena dina kagiatan Festival Seni dan Budaya nu sarupa kieu, mun seug diayakeun deui. Lian tikitu, oge pikeun nyanghareupan pangaweruh global nu sakitu tarikna, bari jeung can karuhan positip pikeun kahirupan sosial masarakat Indonesia.

Kagiatan Festival Seni dan Budaya nu lumangsung teh dibagi dua event/kagiatan, nu sabulan memehna ngayakeun seminar kebangsaan ngeunaan Keberagaman dalam Ke Bhinakaan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Irfan Bahtiar oge netelakeun “ Kagiatan nu diayakeun teh lianti pikeun numuwuhkeun rasa mikacinta kana budayana oge, ngamekarkeun kreatipitas siswa turta tumuwuhna jiwa entrepreneur ( kewirausahaan=red ) para siswa “ ceuk Irfan.

Kagiatan nu lumangsung teh, lianti ngalibetkeun siswa SMA oge barudak TK, SD tur SMP, nu maksudna sangkan kahareupna geus miboga kasadaran jati dirina dina enggoning  ngamumule budayana. sedengkeun kagiatan sejena ngayakeun lomba-lomba anu aya pakaitna jeung budaya. ( Cupz )

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |