PWI Pusat Daria Nanjeurkeun Martabat Pers

  • 167 views
  • 0 comments

Jakarta,bewarajabar.com - Laku lampah ngajorag kalayan make cara kekerasan nu dipilampah ku sakelompok jalma nu nyebutkeun ti PDIP Bogor, Rebo 30 Mei 2018 nu kaliwat, kalintang dipanghajakalkeunna turta matak prihatin. Eta laku lapah henteu nembongkeun prinsip prinsip ngarengsekeun sengketa pers nu bermartabat tur demokratis. Eta laku lampah kurang kondusif dina enggoning babarengan nyiptakeun kaayaan nu tenang dina awal taun politik nu gampang kajadian konflik tur bencah.

Dina raraga nanjeurkeun martabat pers nasional, sarta pikeun nyiptakeun suasana politik nu kondusif, PWI Pusat nandeskeun sikap nyaeta : Kahiji, meredih ka sing saha wae, hususna PDIP  Bogor dina kasus ieu, sangkan dina ngungkabkeun keberatan atawa tuntutan kana pemberitaan pers salawasna ngagunakeun cara cara demokratis-prosedural sakumaha geus diatur dina UU Pers No. 40 Taun 1999. Pers bisa wae nyieu kasalahan. Wartawan oge manusa nu teu luput tina kalemahan dina ngajalankeun profesina. Kinerja pers bisa dipersoalkeun sacara etis kitu deui hukum kalayan ngagunakeun UU Pers.

Kadua, PWI Pusat bisa paham kana kakuciwaan unsur PDIP Bogor kana pemberitaan Radar Bogor ngeunaan kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP ngan hadena mah kakuciwaan eta henteu diungkabkeun ku tindakan maen hakim sorangan. Eta tindakan kalintang henteu produktif tur bakal jadi jadi preseden goreng dina kahirupan pers nasional sagemblengna. PWI Pusat nyarankeun sangkan PDIP Bogor mawa eta pasualan ka Dewan Pers.

Katilu, PWI Pusat miharep sangkan Dewan Pers bisa ngungkulan eta pasualan sagancangna sangkan aya rasa kaadilan ka sakumna pihak tumali jeung mere pencerahan ka masarakat tina ayana eta kasus.

Kaopat, PWI Pusat nyarankeun sangkan Radar Bogor ngabejakeun pasualan nu disanghareupanna ka Dewan Pers kalayan harepan bakal bisa ngarengsekeun saluyu jeung jiwa sarta sumanget UU Pers No. 40 taun 1999.

Kalima, PWI Pusat meredih ka Radar Bogorpikeun ngajadikeun eta kasus jadi pelajaran berharga pikeun mawas diri. Geus jadi kawajiban pers pikeun ngajalankeun fungsi kontrol sarta nyumponan hak publik kana informasi. Ngan eta fungsi kudu salawasna dijalankeun kalayan taat kana Kode Etik Jurnalistik sacara konsekuen. Taat Kode Etik Jurnalistik nyaeta dasar sangkan pers bisa ngajaga martabatna turta mertahankeun kapercayaan publik.

Kitu pernyataan sikap tur himbauan PWI Pusat, kalayan kanyahon ku Plt Ketua Umum  Sasongko Tedjo katut Sekretaris Jenderal Hendri Ch. Bangun. (Amat)

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |