Ngalola Deposito Kas Pemkot Bandung Sapagodos Mekanisme jeung Peraturan

  • 111 views
  • 0 comments

Bandung, bewarajabar.com. - Ngalola deposito duit kas daerah Pemkot (Pemerintah Kota) Bandung geus saluyu jeung mekanisme sarta peraturan nu lumaku. Dasar ngalolana nyoko kana payung hukum nyaeta Peraturan Pemerintah No39 taun 2007 pasal 33 ayat (3) Huruf b jeung Permendagri 59 taun 2007 pasal 71 ayat (2).

Kepala BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan & Aset) Kota Bandung, Dadang Supriatna ngajentrekeun, dina hal ngalola duit kas daerah, kepala daerah dina ieu hal walikota ngan tanggung jawab nangtkeun bank dimana duit daerah eta diteundeun. “Sakabeh daerah di Jawa Barat kaasup Kota Bandung neundeun duit kasna di bank bjb salaku bank pembangunan daerah. Kitu deui di Jawa Tengah, pasti neundeunna di bank pembangunan daerah Jawa Tengah,” pokna di rohangan gawena, sawatara waktu katukang.

Nurutkeun Dadang, sanggeus kepala daerah nangtukeun bank tempat neundeun duit kas daerah, pengaturan leuwih tembres ngeunaan perjanjian pihak bank jeung Pemkot dilaksanakeun ku Kepala BPKA salaku bendaharawan umum daerah. “Eta perjanjian ngatur gedena duit kas daerah nu diteundeun dina bentuk giro kitu deui deposito. Eta hal pikeun ngatur pengeluaran tiap bulan sarta nambah penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” pokna.

Dadang ngebrehkeun, saldo kas minimal satiap bulan di Pemkot Bandung nyaeta Rp500 miliar dina bentuk giro. Mun seug saldo kas ngaleuwihan Rp500 miliar, tangtuna leuwihna diteundeun dina bentuk deposito. “Dasar ngitungna nyaeta volume APBD Pemkot Bandung sataun kurang leuwih Rp6 triliun tangtuna kabutuhan saldo kas per bulanna Rp500 miliar lantaran dibagi 12 bulan. Contona, saldo kas Rp600 miliar, jadina nu Rp500 miliar dina bentuk giro jeung sesana Rp100 miliar diteundeun dina bentuk deposito,” tandesna sabari nyebutkeun yen tingkat bunga deposito dilaksanakeun saluyu katangtuan tingkat bunga nu lumaku. Eta hal dinamis, tangtuna tiap bulanna tacan tangtu sarua.

Sakabeh pendapatn tina deposito, ceuk Dadang, dicatet dina penerimaan PAD akun sejena tina PAD nu sah. Ngagunakeunnana sarua jeung penerimaan daerah sejennanyaetadihijikeundinapendapatan daerah jeungpikeunbalanjanaayawincikannadinarekening balanja nu ayadinaAPBD.Pendapatan pikeuntaun 2017 geuskacatetdinalaporan keuangan nu diauditku BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sartaeuweuhpasualandeuilantarangeussaluyujeungmekanismesartaperaturan nu lumaku,” tandesna.

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |