Ngalarapkeun Sistem Online Pendaftar MTsN 3 Bogor Ngahontal Sarebu Urang

  • 1820 views
  • 0 comments

 

Keterangan Gambar : Petugas penerimaan siswa anyar di MTsN 3 Bogor keur narima ratusan orangtua ngalaksanakeun daftar ulang sarengsena daftar sacara online, Rebo (07/06/17)

Cibinong, BeJa

 

 

Masarakat nu hayang ngasupkeun anak-anakna ka MTsN 3 Bogor kiwari gampang pisan. Kiwari daftar ka MTsN 3 Bogor bisa ngagunakeun sistem online. Sakumaha nu kabandungan dina poe Rebo (07/06/17). Ratusan orangtua ngalaksanakeun daftar ulang sarengsena daftar sacara online. Ku eta cara teu tanggung-tanggung pendaftar ka MTsN 3 Bogor nngahontal sarebu urang.

Kepala MTsN 3 Bogor Lili Agusetiawati nembrakkeun, taun 2017 ieu pihakna ngalarapkeun sistem online dina pendaftaran siswa anyar taun 2017, lantaran nurutkeunna ieu sistem leuwih ngentengkeun masarakat sawaktu ngaakses asup ieu madrasah. “Taun ieu ngalarapkeun sistem online, lantaran masarakat jadi leuwih enteng pikeun ngaakses ieu madrasah,” pokna.

Sacara periode, pihakna geus ngajadwal mimiti ti tanggal 02 nepika 06 Juni 2017 ngarupakeun proses daftar online, tanggal 07 nepika 10 Juni 2017 tahap daftar ulang jeung pengumuman siswa nu ditarima tanggal 13 Juni 2017. “Sawaktu daftar siswa langsung ngabogaan kartu ujian asup. Tapi, orangtua kudu datang pikeun daftar ulang ngaverifikasi atawa nyocokkeun data nu asup, dicek kaabsahanna,” tandes Lili.

Jeroning kitu, Kepala TU MTsN 3 Bogor Farida Ulfa ngebrehkeun, mun seug taun ieu pendaftar cukup loba ngahontal sarebu leuwih. “Nu dalaftar kacida lobana, tapi nu ditarima ngan tilu kelaseun,” pokna.

Pikeun proses pendaftaran ulang ieu, ceuk Farida, sangkan teu mudal pihakna ngajadwal masarakat nu bakal ngalaksanakeun daftar ulang. “Diwatesan sapoe 200 urang salila tilu poe kahareup, mugia pelayanan ieu bisa terus ngaronjatkeun ajen MTsN ieu bisa ngawujud,” tandesna. (Adar)

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |