Kantor Anyar Bapenda Wilayah Banjar jeung Sumedang Diresmikeun Gubernur

  • 39 views
  • 0 comments
Bandung,bewarajabar.com Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngaresmikeun sacara simbolis gedong anyar Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar jeung Kabupaten Sumedang, di pakarangan Kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jabar sakalian ngaresmikeun Masjid Al Akhyar, Salasa (19/03/19) nu kaliwat.
 
Acara diluuhan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Dirlantas Polda Jabar, Kepala Jasa Raharja Provinsi Jawa Barat, sarta para Kacab Bapenda sa Jabar.
 
Dina biantarana Ridwan Kamil ngajen sacara arsitektur dua bangunan Kantor Bapenda katembong maju tur futuristik. “Salaku arsitek eta bangunan meunang peunteun dalapan, katembong kawas di nagara maju,” pokna.
 
Najan kitu, ceuk Ridwan Kamil, nu penting nyaeta pelayanan ka masarakat nu kudu terus ditingkatkeun. Ku kituna Gubernur peupeujeuh ka rengrengan Bapenda di sakuliah Jabar. Kahiji, meredih Bapenda pikeun ngeprakkeun para Ketua RT atawa RW mapay ka imah warga pikeun ngungetkeun kanu can malayar pajeg. Kadua, di Bapenda kudu geus euweuh pelayanan make metode transaksi tunai. Sakabeh urusan babayar kudu dilaksanakeun sacara online. “Lian ti eta tong poho kudu ngaronjatkeun inovasi deui,” tandesna.
 
Tumali jeung ngaresmikeun Masjid Al Akhyar nu perenahna di pakarangan Kantor Bapenda Jabar, Ridwan Kamil ngingetkeun sangkan eta masjid tong nepika kosong molongpong, kudu dieusi ku kagiatan kajian-kajian Islam disagedengeun ngalaksanakeun shalat. “Pangwangunan masjid di kantor pamarentahan ngarupakeun salah sahiji ngawujudkeun visi Jabar Juara Lahir Batin,” pokna.
 
Jeroning kitu, dina biantarana Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, ngajentrekeun, pangwangunan Masjid Al Akhyar saluyu jeung visi pangwangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Taun 2018-2023 nyaeta ngawujudna Jawa Barat Juara Lahir Batin dipirig Inovasi tur Kolaborasi nu dirojong 5 Misi, nu dina ngawujudkeunnana dumasar kana ajen inajen pangwangunan nyaeta Religius, Bahagia, Adil, Inovasi tur Kolaborasi. “Ku kituna Bapenda komitmen pikeun ngaimplementasikeun ajen inajen pangwangunan dina satiap sendi organisasi, nu diwujudkeun ku pangwangunan sajumlah infrastruktur,” pokna.
 
Hening ngajentrekeun, pangwangunan dilengkepan Taman Interaktif nu lokasina disagedengeun Loket Samsat Drive Thrue. Di Taman Interaktif  eta nu ngadarongdon bisa olahraga, sarta disadiakeun arena bermain milenial, arena ketangkasan sapedah, kaasup keur para Lansia.
 
Salian ti kitu, ceuk Hening, Bapenda Jabar ngalaksanakeun kagiatan pangwangunan infrastruktur mangrupa Gedung Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Sumedang jeung Kota Banjar pikeun ningkatkeun pelayanan publik ka masarakat.
 
Hening miharep kuayana kantor anyar eta bisa ngawujudkeun Jabar Juara Lahir Batin ku nyadiakeun fasilitas dina sisi nu sejenna sajalan jeung agenda reformasi tur birokrasi nu aya patula patalina jeung pelayanan publik nu hade pikeun wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat.
 
Ku kituna, ceuk Hening, diharepkeun pelayanan disatiap badan publik orientasina kana customer satisfaction atawa kasugemaan masarakat, diukur ku SKM (Survey Kepuasan Masyarakat), kaasup dina aspek sarana tur prasarana pelayanan. 
 
Pangwangunan Gedong P3D Wilayah Kabupaten Sumedang kasangtukangna ku kondisi gedong heubeul nu geus teu representatif, antukna pelayanan ka para Wajib Pajak nu ngadongdon ka Kantor Samsat kurang optimal. “Kuayana gedong anyar diharepkeun bisa ngaronjatkeun realisasi Pajak Daerah tina jumlah potensi di Kabupaten Sumedang lobana 308.757 Kendaraan Bermotor (KBM),” tandes Hening.
Hening ngajentrekeun, gedong anyar P3D Wilayah Kabupaten Sumedang dilengkepan ku area parkir nu leuwih lega sarta sarana pangrojong sejenna nu bisa nyugemakeun pikeun para Wajib Pajak, saperti ruang bermain anak, pojok baca, fasilitas disabilitas, aula rapat, jeung ruang ATM Center Gedung P3D Wilayah Kota.
 
Anapon pangwangunan Gedong P3D Wilayah Kota Banjar, ceuk Hening, kasangtukangna ku status kepemilikan tanah, lantaran gedong P3D heubeul dibangun ti taun 2008 ngadeg dina tanah milik Pemerintah Daerah Kota Banjar. “Ku kituna, dina Taun Anggaran 2013 geus dilaksanakeun pengadaan tanah pikeun pangwangunan gedong anyar P3D Wilayah Kota Banjar, diteruskeun ku pangwangunan Tahap Pertama dina Tahun Anggaran 2018,” pokna.
 

Hening miharep, ku ayana gedong anyar diharepkeun bisa ningkatkeun realisasi Pajak Daerah tina jumlah potensi di Kota Banjar lobana 70.671 KBM. Salian ti kitu, gedong anyar P3D Wilayah Kota Banjar dilengkepan ku ATM Center, Area Cek Fisik 2, jeung Ground Water Tank, sarta sarana pangrojong sejenna nu bisa nyugemakeun para Wajilb Pajak.

(  Ustad Sarif ) 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |