Jabar Ngaalpukahan Porsswada di Indonesia

  • 500 views
  • 0 comments

Bandung, bewarajabar.com - Sajarah anyar kacatet di Bandung, Saptu (11/11/17), pikeun nu munggaran lomba kreativitas nu nepungkeun antar Pondok Pesantren nu ngalaksanakeun Wajardikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) dilaksanakeun di Jawa Barat sakaligus di Indonesia. Porsswada (Pekan Olah Raga dan Seni Santri Wajardikdas) pikeun nu munggaran dilaksanakeun di Kompleks Kampus Fakultas Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Setia Budhi Bandung.

Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. A. Buchori, dina biantarana nembrakkeun, eta kagitan kudu dicatet dina sajarah ngalaksanakeun Wajardikdas pikeun nu munggaran. Diharepkeun eta kagiatan jadi cikal bakal pikeun kagiatan sarupa dina skala nasional. “Porsswada nembongkeun yen santri nyaeta makhluk unggul dina intelektualna, akhlakna, kasehatanna kitu deui aya senina,” pokna.

Nurutkeun Buchori, santri boga kaleuwihan dibandingkeun jeung peserta didik di pendidikan umum. Sabab ti keur leutik keneh para santri dilatih turta dibiasakeun pikeun ngabentuk masarakatna, hirup mandiri. Salian ti kitu, santri dilatih tur dibiasakeun laku lampahna hade kalayan dititenan ku pengasuh. “Ku kituna, sacara mental tur spiritual jauh leuwih unggul batan maranehna nu dialajar di pendidikan biasa,” tandesna.

Jeroning kitu, Kasubdit Pendidikan Kesetaraan Direktorat Pendidikan Islam Kemenag RI, H. Sarpani ngajentrekeun, di tingkat pusat kagiatan sarupa kieu keur dibahas turta diajukeun waragdna. Sababaraha konsep ngaran kagiatan geus muncul pikeun pelaksanaan eta kagiatan, saperti Pentas Santri Wajardikdas (PSWK) jeung Pentas Santri Pendidikan Kesetaraan (PSPK).

H. Sarpani miharep kagiatan nu dialpukahan ku Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajardikdas Provinsi Jawa Barat, jadi embrio pikeun pelaksanaan kagiatan ditingkat nasional. “Lantaran eta kagiatan kalintang mangpaatna pikeun santri neangan bibit seni, olahraga jeung kreativitas sejenna di kalangan santri,” pokna.

Dina pelaksanaan Prosswada nu munggaran ieu, diiluan ku 14 Kab/Kota ti 17 Kab/Kota di Jawa Barat nu geus ngalaksanakeun Wajardikdas. Salian ti perlombaan dina bidang seni, olahraga jeung pelajaran umum, dina Posswada dilaksanakeun oge perlombaan nu jadi ciri has Ponpes saperti MQK (Musabaqah Qira’atil Kutub) jeung MHQ (Musabaqah Hizhfil Qur’an). (Adar)

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |