HARTI AGAMA (Gunem Catur K.H. Ahmad Dahlan jeung santrina)

  • 48 views
  • 0 comments

Hiji mangsa salah saurang santri naros ka Kiyai Haji Ahmad Dahlan: “Naon Ari nu disebat agama téh, kiyai”?

·   KH Ahmad Dahlan teras nyandak  piul (biola) der bae nembang  “Asmarandhana” nepi ka  para santrina kaépéndé ku éta tembang.

Lajeng anjeuna tumaros, "Cing naon anu ka aranjeun dirasakeun sabada ngadangukeun éta lagu?"

"Abdi ngaraoskeun hiji kaéndahan, Kiai,"_ jawab Daniel.

"Sapertos ngimpén raraosan mah" sambung Sangidu.

"Sakumna pasualan sigana ngadadak ilang. Tingrim" cék Jazuli.

"Damei pisan" sambung Hisman.

"Tah, nya éta agama" waler KH Ahmad Dahlan. "Jalma anu ngagem agama nyaéta jalma mu ngarasakeun kaéndahan, rasa tingtrim, damei  sabab hakékat agama téh kawas musik. Nangtayungan jeung nyimbutan".

Sabada éta salah saurang santri – Hisman – nyoba ngését biola tadi, terus ngahasilkeun sora  kawas nu ngajerit, matak pusing nu ngadéngéjeunana.

"Wah, saontenna amburadul, kiai..? " cék Hisman bari semu nu éra.

"Tah, kitu deui agama. Lamun urang henteu neuleuman kalawan hadé, mangka agama ngan bakal  nyieun diri sorangan jeung lingkungan kaganggu" saur Kiai.

"Oooo kitu…. “. Jadi sangkan bisa ngagem agama kalawan hadé, urang teu meunang pipilueun, tapi kudu ngarti kana élmuna. Kawas tadi, ngan kusabab ninggali Kiai ngését biola, ulah langsung mikir yén urang ogé pasti bisa maén biola." Cék Jazuli.

"Kacindekkan nu hadé " waler Kiayi, ... "Aya deui kacindekkan séjén?"

"Dina ngagem agama, urang teu bisa ngan ngandelkeun kahayang wungkul, ngan kusabab ngarasa yén éta kahayang téh hadé. Misalna, tadi abdi gaduh kahoyong kanggo ngését biola, tapi buktosna kahoyong abdi téh malah ngaganggu abdi sareng nu sanésna" cék Hisman.

Kacindekkan anu hadé ! Jazakallah. Puji  kiyai.

*Pamuga dina ngalakonan agama nu diimanan ku urang, urang mampuh ngahormat batur.

Padukuhan Pakujajar, wanci janari leutik,

Awal Maret 2019

 Ki H Dr. Iiwan D. Natapradja.

 

Komentar
Nama
Email
Komentar
Masukkan Angka berikut
Jika Anda pernah memberikan komentar sebelumnya di Bewara Jabar, maka sebaiknya Anda menggunakan email yang sama dengan sebelumnya supaya Anda tidak harus melakukan verifikasi kembali.
Jika Anda belum pernah sebelumnya memberikan komentar, maka komentar Anda akan langsung muncul jika Anda sudah melakukan verifikasi. Proses verifikasi sangatlah mudah, Anda cukup meng-klik link yang kami kirim ke email Anda.
Email Anda tidak akan dimunculkan jika komentar Anda disetujui.
jasa pembuatan website murah
©2017 Bewara Jabar All right reserved
Kriminalitas Siber di Dunia Perbankan Perlu Diwaspadai    |    Melalui t-money, bank bjb syariah Lawan Kasus Korupsi    |    Perkokoh Ekonomi Warga via Kredit UMKM bank bjb    |    bank bjb Berkomitmen Dukung Literasi Nasional    |    Hadapi Tantangan 2019 dan Sejumlah Isu, bjb Praktikan Spirit Digitalisasi    |